Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Α2: ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΕΩΣ 35kw

<Α2-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35KW (46,94 HP)

Κατηγορία Α2: Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 1. Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
  • Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες
 2. Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
  • Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες

  Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (2 αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα)
 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα (εφόσον υπάρχει)
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Βιβλιάριο ασθενείας (Αν δεν υπάρχει δίπλωμα)
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση Εκτύπωσης