Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Ανανέωση Διπλώματος

ananewsΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Τα ερασιτεχνικά διπλώματα οδήγησης λήγουν στα 65 έτη και έπειτα ανανεώνονται ανά 3 χρόνια έως το 80ο έτος της ηλικίας. Για αναθεώρηση διπλώματος κατόχου άνω των 80 ετών χρειάζεται να περάσει από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ). Έπειτα ανανεώνεται το δίπλωμα οδήγησης ανά 2 έτη.

  • Τα διπλώματα οδήγησης ΑΜ, Α1,Α2, Α και Β κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μετά από τις 19/01/2013 ανανεώνονται ανά 15 έτη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης ανανεώνονται ανά 5 χρόνια μέχρι τα 65 έτη και έπειτα ανά 3 χρόνια έως το 80ο έτος της ηλικίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 3 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Ταυτότητα
  • Δίπλωμα
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο ασθενείας
  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση Εκτύπωσης

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.