Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Σε ισχύ η δυνατότητα οδήγησης μηχανής έως 125cc με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Για την κατηγορία ΑΜ 50cc :

Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών

Δεν απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Για την κατηγορία Α1 125cc :

Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
iii. υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων των 45′.

Απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης

Επίσης σε περίπτωση που είστε κάτοχος κατηγοριών Β και ΑΜ(50cc) έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε εντός της ελληνικής επικράτειας μοτοσυκλέτα Α1 125cc υπό της εξής προϋποθέσεις :

i. κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,
ii. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη,
iii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.

Δεν απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης εφόσον στο κατεχόμενο έντυπο της άδειας οδήγησης (με τη μορφή πλαστικής κάρτας) αποτυπώνονται και οι δύο κατηγορίες (Β και ΑΜ).

Σε περίπτωση που ή άδεια οδήγησης ΑΜ(50cc) είναι σε έντυπο από την Τροχαία ( μορφή τύπου βιβλιαράκι)  απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας από την Τροχαία που εξέδωσε την άδεια οδήγησης και αντικατάσταση / συγχώνευση των δύο κατηγοριών σε  νέου τύπου (με τη μορφή πλαστικής κάρτας). Η βεβαίωση γνησιότητας αναζητείται απο της κατα τόπους περιφέρειες της χώρας.