Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Προσωρινή ακινησία

akinisia
Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της προσωρινής ακινησίας  για λογαριασμό σας στην αρμόδια υπηρεσία έως και την παραλαβή και παράδοση του σχετικού εγγράφου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (Παρέχονται από την Σχολή).
  • ‘Άδεια κυκλοφορίας
  • Κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου .
  • Σε περίπτωση που πρόκειται για φορτηγό ή λεωφορείο χρειάζεται και το Βιβλιάριο μεταβολών.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.