Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Η σχολή οδηγών μας αναλαμβάνει την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου απαλλάσσοντας σας από χρονοβόρες διαδικασίες και προβλήματα. Η μεγάλη εμπειρία μας στην έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου διασφαλίζει ότι η δουλειά σας θα γίνει, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς πήγαινε – έλα.Πιο συγκεκριμένα η σχολή οδηγών μας σας εξυπηρετεί:

 • Στην έκδοση του παραβόλου για τον ψηφιακό ταχογράφο
 • Στην ψηφιοποίηση των φωτογραφιών σας σύμφωνα με τα πρότυπα της διεύθυνσης συγκοινωνιών
 • Στην κατάθεση του φακέλου και την παραλαβή του ψηφιακού ταχογράφου αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του.
 • Σας εξασφαλίζουμε την άμεση διεκπεραίωση.

Τί είναι όμως ο ψηφιακός ταχογράφος;
Από το 2006 και μετά όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου, ή έξυπνη κάρτα, είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο οδηγός να χειριστεί το όχημα. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελείται από τη μονάδα οχήματος και τον μετρητή ταχύτητας.

tak

Αποκτείστε εύκολα, γρήγορα και σωστά την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Είναι απαραίτητη για να ασκήσετε το επάγγελμα του οδηγού.

Πως λειτουργεί ο ψηφιακός ταχογράφος;

Με την είσοδο στο όχημα, ο οδηγός εισάγει την έξυπνη κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στην μονάδα οχήματος. Ο ψηφιακός ταχογράφος καταγράφει και αποθηκεύει στοιχεία για τον οδηγό και το όχημα τόσο στην κάρτα μνήμης του όσο και στην κάρτα οδηγού. Ο οδηγός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις 4 εργασίες του ψηφιακού ταχογράφου που είναι:

 • Οδήγηση (μπαίνει αυτόματα)
 • Ανάπαυση
 • Διαθεσιμότητα
 • Άλλες Εργασίες

Κατά τη διάρκεια αυτών ο οδηγός δεν αφαιρεί την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάτι που γίνεται μόνο με το τέλος του δρομολογίου.

Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι εφοδιασμένος με εκτυπωτή. Οι εκτυπώσεις του πρέπει να φυλάσσονται και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Παρόλα αυτά αν η εκτύπωση από τον ψηφιακό ταχογράφο δεν είναι εφικτή, οι πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη και μπορούν να ανακτηθούν.

Πως γίνεται η έκδοση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου;

Η κάρτα εκδίδεται από την διεύθυνση συγκοινωνιών της περιφέρειας. Απαιτείται μια φωτογραφία διαβατηρίου και εξουσιοδότηση. Η σχολή οδηγών Φίλιππος αναλαμβάνει την κατάθεση της φωτογραφίας και της υπογραφής σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει το υπουργείο συγκοινωνιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (1)

 • ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ: Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
 • ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.

Η κάρτα επιχείρησης είναι υποχρεωτική, αλλά όχι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

 • ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο – τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η  τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος.
 • ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την Αρχή Έκδοσης Καρτών στις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου. Η κάρτα ελέγχου αναφέρει στοιχεία του ελεγκτικού φορέα, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου ή στις κάρτες.

Ανανέωση κάρτας

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη. Μετά από αυτή την περίοδο πρέπει να γίνει ανανέωση της κάρτας οδηγού.

Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρώσει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)

 • ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)

 1. Ταυτότητα
 2. Δίπλωμα οδήγησης

Εκτός από την πρώτη έκδοση κάρτας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζεται ή και να κατατίθεται η ισχύουσα κάρτα ΨΤ. Πιο συγκεκριμένα:
α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.

 Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.