Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Απώλεια Φθορά άδειας κυκλοφορίας

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της έκδοσης αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας  ή φθοράς  στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της αδείας κυκλοφορίας .

ad

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Ταυτότητα
  • Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  • Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
  • Εξουσιοδότηση (παρέχεται από την σχολή μας)
  • Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)

Για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την επανέκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.