Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Απώλεια Διπλώματος

apwlia

Σε περίπτωση που χάθηκε ή κλάπηκε το δίπλωμά σας, η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της απώλειας διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Ταυτότητα
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Δήλωση της αστυνομίας αν πρόκειται για κλοπή
  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση Εκτύπωσης

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.