Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Ανανέωση άδειας Ταξί

taxi

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της ανανέωσης ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της ειδικής αδείας ταξί.
Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Αν περάσουν περισσότεροι από 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί επιβάλλεται πρόστιμο 250 €.
  • Μετά την συμπλήρωση των πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί, αφαιρείται η ειδική άδεια και για την επανάκτηση της χρειάζονται εκ νέου εξετάσεις.

Διάρκεια ισχύος της ειδικής άδειας ταξί

  • Η ειδική άδεια ταξί χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Στα 65 έτη ανανεώνεται τελευταία φορά μέχρι τα 67.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • 3 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Ειδική Άδεια Ταξί
  • Ταυτότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό Α.Φ.Μ
  • Βιβλιάριο Ασθενείας

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.