Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Αλλαγή κινητήρα

allagh kinitira

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της δήλωσης νέου κινητήρα στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα
  • Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  • Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου – Μηχανικού στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία νέου κινητήρα σύμφωνα με την 14781/1051/90 του ΥΠΜΕ και θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου ή του δικύκλου.
  • Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή δελτίο παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αυτού ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Να μην έχουν αλλάξει τα κυβικά του οχήματος, σε άλλη περίπτωση η διαδικασία αλλάζει.

 Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.