Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Άρση Παρακράτησης

Η σχολή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της άρσης παρακράτησης στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (Παρέχονται από την Σχολή).
  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.

arsi